Podmienky použitia

Prevádzkovateľom stránky www.zirafa.sk je Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča.

 

Na týchto internetových stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.

 

Využitie informácií na internetových stránkach zirafa.sk pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných internetových stránkach, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

 

Stránky obsahujú odkazy aj na internetové domény tretích strán. Za obsah týchto na týchto internetových doménach prevádzkovateľ internetových stránok zirafa.sk nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

 


Oficiálna stránka Súkromného centra voľného času, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča, IČO: 42059992
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnosti | Podmienky pre použitie | Verejné obstarávanie