Kontakt 2017-09-18T10:50:04+00:00

Kontaktná adresa

Fakturačná adresa

IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954

Riaditeľka:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
tel: 0903 243 990
vedenie@zirafa.sk
Facebookový profil

Mgr. Janka Mariášová
tel: 0903 592 792

Mgr. Mariana Múdra
tel: 0903 385 393

Ing. Drahomíra Štaffenová
tel: 0904 817 542

Šport, mestké ligy – florbal, futsal, hokejbal:

Karol Čepec
tel: 0910 909 268
cepec@zirafa.sk
Facebookový profil

Krúžky Hájik

Mgr. Janka Mariášová
tel: 0903 592 792
Adresa: Mateja Bela 14, Žilina – Hájik

Hip-Hop Centrum Žirafa

Adresa – Oravská 11, 01001 Žilina

Kancelária Bytča
tel: 0904 738 630