Tanečný krúžok Malá Žirafka 2017-09-05T19:58:48+00:00

Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 15€/mesiac, 1 hodina/týždeň

čas: upresní sa

lektor: upresní sa

miesto: Kempelenova 5, Hájik