Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12.4.2021, číslo: 2021/12811:1-A1810, s účinnosťou od 26.4.2021 sa obnovuje prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. Priebežne budeme informovať o podmienkach činnosti SCVČ, hneď ako bude schválené uznesenie nariadenia vlády SR a bude vydaná vyhláška hl. hygienika s usmerneniami.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR