V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom a na základe opatrení mesta Žilina prijaté krízovým štábom mesta, prerušujeme činnosť všetkých záujmových útvarov SCVČ (Žirafa) od 11.03.2020 do odvolania.

Zároveň Vám chceme touto cestou poďakovať za aktívny a zodpovedný prístup k opatreniam, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom k situácii. V prípade akýkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

Opatrenia na základe mesta Žilina prijaté krízovým štábom mesta na zamedzenie jeho šírenia v podmienkach mesta.

Riaditeľka: PaedDr. Ľudmila Chodelková, tel.č. 0903 243 990

Šport, mestské ligy: Karol Čepec, tel.č. 0910 909 268

Kancelária Žilina: Mgr. Jana Mariašová, tel.č. 0903 592 792

Ing. Drahomíra Štaffenová, tel.č. 0904 817 542