Stolný tenis 2017-09-06T16:38:00+00:00

Stolný tenis

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je olympijsky šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru. Vhodný je pre každú vekovú kategóriu a na hru stačia už aj dvaja hráči.

Vekové kategórie:

  • Najmladší žiaci: 2007 a mladší
  • Mladší žiaci: 2005 – 2006
  • Starší žiaci: 2003 – 2004
  • Dorast: 2000 – 2002

Poplatok: 15,- €/školský rok

Miesto: Telocvičňa Základná škola Oravská 11 Žilina ( školský areál pri “Drevenej” krave)

Termín: bude stanovený až na základe počtu prihlásených a spoločnej dohode koncom septembra.

STOLNÝ TENIS TI ZACHUTÍ!

Okrem týchto tréningov pozývame k účasti aj v 1. ročníku Mestskej Stolnotenisovej Žirafa Ligy Žilina 2017/18.