TÁBORY 2019

Všetky bližšie informácie k denným letným táborom:

 • termín 8.7. – 12.7.2019         TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI

 • termín 22.7. – 26.7.2019      ŽIRAFA TÁBOR –  obsadený

 • termín 5.8. – 9.8.2019          LETNÝ TÁBOR – BYTČA

TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI

8.7. – 12.7. 2019

Prihláška na stiahnutie

Súhlas dotknutej osoby (prosíme priniesť vypísané s prihláškou)

Bližšie informácie k táboru

„Denné výlety plné zážitkov“ – Milí priatelia, čakajú na Vás „Denné výlety plné zážitkov“, počas ktorých zažijeme spolu množstvo zážitkov. Začiatok týždňa strávime v srdci Terchovej v krásnej prírode, potom sa počas horúcich dní schladíme v Aquacity Poprad, ďalší deň detské očká zažiaria na trampolínach v skvelej Jump street a čaká na nás aj Minizoo. Vo štvrtok prejdeme do sveta ilúzií a naše putovanie skončíme pri koníkoch, priamo pod Súľovskými skalami.

Povinná výbava detí:

 • preukaz poistenca
 • vyplnené (prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravot. stave dieťaťa) – podpísané rodičom! Prosíme priniesť v deň nástupu.
 • v prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne informovať vedúceho tábora najneskôr v deň nástupu na tábor.
 • preukážka na cestovanie vlakom pre deti do 15 rokov, registráciu vybavuje zákonný zástupca dieťaťa s nasledovnými dokladmi:

o  fotografia dieťaťa s rozmermi 2×3 cm,

o  cestovný pas dieťaťa,

o  ak dieťa nevlastní pas, je možné predložiť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu.

Zodpovedný pedagóg: Ing. Anna Hrankayová, tel.č.  0904 738 630

Žirafa Tábor – plne obsadený

22.7. – 26.7. 2019

Prihláška na stiahnutie

Súhlas dotknutej osoby (prosíme priniesť vypísané s prihláškou)

Bližšie informácie k táboru

Aj tento rok čaká na vaše deti plno nových zážitkov, prekvapení a veľa  zábavy. Počas celého týždňa navštívime atraktívne miesta. Budeme cestovať, spoznávať, zabávať sa 🙂

Tešíme sa na Vás!

Povinná výbava detí:

 • preukaz poistenca
 • vyplnené (prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravot. stave dieťaťa) – podpísané rodičom! Prosíme priniesť v deň nástupu.
 • v prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne informovať vedúceho tábora najneskôr v deň nástupu na tábor.
 • preukážka na cestovanie vlakom pre deti do 15 rokov, registráciu vybavuje zákonný zástupca dieťaťa s nasledovnými dokladmi:

o  fotografia dieťaťa s rozmermi 2×3 cm,

o  cestovný pas dieťaťa,

o  ak dieťa nevlastní pas, je možné predložiť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu.

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Jana Mariašová, tel.č. 0904 887 736

LETNÝ TÁBOR – BYTČA

5.8. – 9.8. 2019

Prihláška na stiahnutie

Súhlas dotknutej osoby (prosíme priniesť vypísané s prihláškou)

Bližšie informácie k táboru

“Denné výlety plné zážitkov” – Milí priatelia, čakajú na Vás “Denné výlety plné zážitkov”, počas ktorých zažijeme spolu množstvo zážitkov. Začiatok týždňa strávime v srdci Terchovej v krásnej prírode, potom sa počas horúcich dní schladíme v Aquacity Poprad, ďalší deň detské očká zažiaria na trampolínach v skvelej Jump street a čaká na nás aj Minizoo. Vo štvrtok prejdeme do sveta ilúzií a naše putovanie skončíme pri koníkoch, priamo pod Súľovskými skalami.

Teším sa na všetky deti a samozrejme sa tešia aj animátori 🙂

Povinná výbava detí:

 • preukaz poistenca
 • vyplnené (prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravot. stave dieťaťa) – podpísané rodičom! Prosíme priniesť v deň nástupu.
 • v prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne informovať vedúceho tábora najneskôr v deň nástupu na tábor.
 • preukážka na cestovanie vlakom pre deti do 15 rokov, registráciu vybavuje zákonný zástupca dieťaťa s nasledovnými dokladmi:

o  fotografia dieťaťa s rozmermi 2×3 cm,

o  cestovný pas dieťaťa,

o  ak dieťa nevlastní pas, je možné predložiť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu.

Zodpovedný pedagóg: Ing. Anna Hrankayová, tel.č.  0904 738 630