TÁBORY 2020

Všetky bližšie informácie k denným letným táborom:

  • termín  6.7. – 10.7. 2020        TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI 

  • termín  20.7. – 24.7. 2020     ŽIRAFA TÁBOR 

  • termín  10.8. – 14.8. 2020     DENNÝ LETNÝ TÁBOR V BYTČI 

LETNÝ TÁBOR – BYTČA

10.8. – 14.8. 2020

Prihláška na stiahnutie

Súhlas dotknutej osoby (prosíme priniesť vypísané s prihláškou)

Bližšie informácie k táboru

Milí priatelia, čakajú na Vás – Denné výlety plné zážitkov, počas ktorých zažijeme spolu množstvo dobrodružstiev. Náš super týždeň začneme na Hrade Strečno, kde prežijeme krásny deň priamo v hrade. V utorok sa schladíme už tradične priamo v Aquacity Poprad. V stredu sa zabavíme v Hoplandii, kde je pripravených množstvo atrakcií a poobede nás čaká exkurzia priamo do čokoládovne aj so sladkou ochutnávkou. Vo štvrtok nás čakajú Potulky lesnou železnicou vo Vychylovke. V piatok sa prenesieme do sveta rozprávok prostredníctvom Rozprávkového lesa.

Teším sa na všetky deti a samozrejme sa tešia aj animátori 🙂

Nezabudnite deťom pribaliť:

  • preukaz poistenca
  • vyplnené (prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravot. stave dieťaťa) – podpísané rodičom! Prosíme priniesť v deň nástupu.
  • v prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne informovať vedúceho tábora najneskôr v deň nástupu na tábor.
  • preukážka na cestovanie vlakom pre deti do 15 rokov, registráciu vybavuje zákonný zástupca dieťaťa s nasledovnými dokladmi:

o  fotografia dieťaťa s rozmermi 2×3 cm,

o  cestovný pas dieťaťa,

o  ak dieťa nevlastní pas, je možné predložiť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu.

Zodpovedný pedagóg: Ing. Anna Hrankayová, tel.č.  0904 738 630