Čakanka

Krúžok ľudového tanca. Prostredníctvom tanca, spevu, hier a divadla budeme spoznávať ľudovú kultúru a tradície.Obsiahneme tanečnú, spevácku aj divadelnú formu prezentovania našej slovenskej kultúry.

ČAKANKA:

  • krúžok ľudového tanca pre deti od 6 do 15 rokov
  • tanec – spev – hry – divadlo

členský poplatok: 20 €/mesiac (2hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  • 1. splátka do 30.10. 2022
  • 2. splátka do 31.01. 2023

miesto:

  • Pivovarská 3, Žilina 010 01, priestory SCVČ Žirafa

kedy?

  • pondelok a stredu v čase od 16:00 do 17:00hod

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii na Pivovarskej 3, Žilina do 14.9.2022!