Čakanka

Krúžok ľudového tanca. Prostredníctvom tanca, spevu, hier a divadla budeme spoznávať ľudovú kultúru a tradície.Obsiahneme tanečnú, spevácku aj divadelnú formu prezentovania našej slovenskej kultúry.

ČAKANKA:

  • krúžok ľudového tanca pre deti od 6 do 15 rokov
  • tanec – spev – hry – divadlo

členský poplatok: 20 €/mesiac (2hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  • 1. splátka do 30.10. 2022
  • 2. splátka do 31.1.2023

miesto:

  • Kempelenova 5, Hájik 010 15 (priestory pri kostole), bez prítomnosti rodičov
  • Pivovarská 3, Žilina 010 01, priestory SCVČ Žirafa

kedy?

  • deň aj čas ešte upresníme

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii na Pivovarskej 3, Žilina do 14.9.2022!