Krúžok - Agora

v príprave…

Krúžok - Futbalové

V rámci našich futbalových krúžkov sa snažíme „rásť“ nielen v základoch futbalu ale aj osobnosti detí. Veľmi obľúbené sú najmä zápasy počas tréningov a turnaje s inými tímami. Katergórie: najmladší, mladší, starší, juniori futbalisti.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - La Famiglia

v príprave…

Krúžok - Losia farma

V rámci krúžku „Losia farma“ sa pravidelne stretávame s mladými ľuďmi. V uvoľnenej atmosfére debatujeme na zaujímavé témy, hráme spoločenské hry. Snažíme sa o celkový rast osobnosti. Zároveň pripravujeme nových animátorov.

Ved.krúžku: Čelková Mária

Krúžok - Schod

Záujmový krúžok „Schod“ je dynamické hudobné teleso mladých ľudí ( SŠ, VŠ, pracujúci). Stretávame sa pri nácviku piesní, ich prezentácie a následne sa snažíme rásť ako partia vďaka rozličným spoločným aktivitám.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - Strážcovia plameňa

v príprave…

Krúžok - Volejbalový

Volejbalový krúžok je určený pre mladých od 9.ročníka ZŠ a starších. Trénujeme vo štvrtky v telocvični u Saleziánov. V rámci krúžku sa snažíme o cieľavedomé a systémové rozvíjanie koordinačných schopností a volejbalových dovednosti.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - Čelky

Záujmový krúžok „Čelky“ – snažíme sa vzbudiť kladný vzťah k práci. Deti si „privoňajú“ k základom varenia aj pečenia. Oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami a všetko pripravia vlastnými rukami a na záver ochutnajú.

Ved.krúžku: Čelková Mária

Krúžok - Dominik Savio

V rámci záujmového krúžku Dominik Savio sa venujeme základom miništrovania, poskytujeme duchovnú formáciu, hráme rôzne hry. Organizujeme zaujímavé aktivity a rôzne výlety do prírody. Veková kategória 1.-3.ročník ZŠ.

Ved.krúžku: Vishneuski Mikhail

Krúžok - Gitarový

Gitarový krúžok je určený najmä pre deti, ktoré sa chcú naučiť hrať na gitare odlišným spôsobom, ako sa učí v ZUŠ. Tvorivým prístupom prechádzame základy a následne smerujeme cez rytmy k akordom, s ktorými sa hneď učíme hrať piesne.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - LeVi

Našim hlavným cieľom je budovanie základných morálnych, ľudských a náboženských hodnôt. Stretnutia sú vyvážené hrou, rozhovormi a duchovnou časťou. Dôležité je pre nás priateľstvo a zábava. Vek. kategória 14-16 rokov.

Ved.krúžku: Juriga Marek

Krúžok - Pingpongový

Pingpongový krúžok je určený pre deti navštevujúce ZŠ. Zameriavame sa na osvojovanie a zdokonaľovanie pingpongových zručností: správne držanie rakety, pohyb za stolom, podania, smeče, herné kombinácie a iné stolnotenisové zručnosti.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - Veleryby

VELERYBY – zdokonaľujeme sa v rôznych svojich zručnostiach, snažíme sa posunúť v osobnom a v duchovnom živote. Spoločne sa snažíme pustiť do každej úlohy, veď presne toto robia VELERYBY – pomáhajú si a kráčajú spoločne.

Ved.krúžku: Pillár Pavol

Krúžok - Vlci

v príprave…