DOMKA Žilina

DOMKAŽilina – saleziáni pre mladých – venujú sa mimoškolským a voľnočasovým aktivitám. Ponúkajú možnosť mladým ľuďom  tráviť voľný čas v rovesníckych skupinách pod vedením animátora. Prinášajú široké spektrum aktivít:

  • Agora,
  • Soto,
  • La Famiglia,
  • Strážcovia plameňa,
  • Športové krúžky,