Horný Kelčov – Mladý poľovník

Záujmový krúžok mladý poľovník sa zameriava na výchovou mládeže k ochrane prírody a poľovníckym tradíciám. Vedieme ich k tomu ako sa má správať v lese, k starostlivosti o zver a vtáctvo, výstavbu a údržbu poľovných zariadení, čistenie lesných studničiek a zber odpadkov.

Členov učíme základy streleckej činnosti (vzduchovka, význam streľby, bezpečnosť pri streľbe).