Spolu budeme objavovať detský svet. Príjemné dopoludnie 2 krát do týždňa v spoločnosti ďalších mamičiek a detí podobného veku.

členský poplatok za krúžok: 15€/mesiac; 1,5 hodiny/týždeň

miesto: Kempelenova 5, Hájik

pedagóg: Mgr. Jana Mariašová, 0903 529 792, 0904 887 736