MINIŠKÔLKA – BYTČA

Krúžok miniškôlka je orientovaný pre deti vo veku od 2 -4 rokov, max. počet v skupine je 8 detí.

Cieľom krúžku je emocionálna a intelektuálna podpora detí v ich vývoji a vytvorenie prostredia, ktoré pomáha prirodzene sa zapojiť do kolektívu.

Tento cieľ budeme napĺňať prostredníctvom:

  • hier, riekaniek a pesničiek – rozvoj pamäti,
  • tanca a pohybových aktivít – využitie ich temperamentu a energie správnym smerom,
  • jednoduchých prác – maľovanie obrázkov, modelovanie z plastelíny, skladačky – precvičovanie jemnej motoriky,
  • čítanie detských knižiek a pútavých príbehov – podpora fantázie a obrazotvornosti.

Miniškôlka v Bytči  bude prebiehať v utorok a vo štvrtok poobede v čase od 14.30 do 16.30 hod, na Lombardiniho 26, Bytča (bez prítomnosti rodiča):

  • 2x 2 hodiny/týždeň /Ut, Štv                členský poplatok 32 €/ mesiac)

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi:

  • platba v hotovosti (v kancelácii na Lombardiniho 26, Bytča),
  • bezhotovostne (č.ú. IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954)

Členský poplatok je potrebné uhradiť vždy pred začiatkom nového mesiaca.

V prípade odhlásenia sa z krúžku, počas školského roka, sa poplatok nevracia.

Krúžky počas školských prázdnin neprebiehajú.