Spoločenské tance so Žirafou

Členov záujmovej činnosti učím tancovať základy spoločenských tancov, základné postavenie, zlepšovať fyzickú kondíciu, orientáciu v priestore, motoriku detí, rytmické cvičenia a pod.

SPOLOČENSKÉ TANCE SO ŽIRAFOU:

  • tanečný krúžok na Hájiku pre deti od 6 do 11 rokov,
  • naučíme sa základy spoločenských tancov ako napríklad waltz, valčík, cha cha, jive …

členský poplatok: 12,5 €/mesiac (2hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  •  1. splátka do 30.10. 2020
  •  2. splátka do 31.1.2021

miesto:

  • Kempelenova 5, Hájik 010 15 (priestory pri kostole), bez prítomnosti rodičov

kedy?

  • štvrtok v čase od 15:45 do 17:45hod