Krúžok je určený pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.

členský poplatok: 15€/mesiac;1,5 hodina/týždeň

miesto: Kempelenova 5, Hájik

miesto: Oravská 11

lektor: Mgr. Mariašová Jana