Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Postup Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021 - s DPH 25.10.2021 SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmových útvarov SCVČ materiálom potrebným na tréningovú a krúžkovú činnosť 1 175,90 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 13.09.2021 22.09.2021 14.09.2021 Duvlan s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Nákup prenosnej futbalovej brány so sieťou pre potreby záujmového útvaru SCVČ 1 512,00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 10.09.2021 13.09.2021 13.09.2021 SPORTECH, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmových útvarov SCVČ: Turzovka - Futbalový - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 1 174.95 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 20.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 BPM SPORT, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021 - s DPH 23.07.2021 SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ: KNM - Florbal dorast - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 1 076,91 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 13.07.2021 20.07.2021 16.07.2021 AVORI s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 2. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ: Box Wolf Pride Gym - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 2 812,48 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 17.05.2021 25.05.2021 23.05.2021 UniSol s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021 - s DPH 28.04.2021 SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 1. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmových útvarov SCVČ - spevácke krúžky - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 1.945.61 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 19.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 TM Sound s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020 - tovary - s DPH 26.01.2021 SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020 - služby - s DPH 26.01.2021 SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 1. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ: Stará Bystrica - hasičský - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 1.387.60 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 25.01.2021 09.03.2021 29.01.2021 Firesystem, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 1. štvrťrok 2021 Nákup bežeckého pásu pre potreby zabezpečenia krúžkovej činnosti záujmového útvaru SCVČ 1.126.60 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 07.01.2021 07.01.2021 07.01.2021 Stores inSPORTline SK s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup konferenčných stoličiek pre potreby záujmového útvaru SCVČ 1 333.20 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 14.12.2020 16.12.2020 B2B Partner s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup defibrilátora pre potreby záujmového útvaru SCVČ 1 596.00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 14.12.2020 16.12.2020 14.12.2020 SELVIT, spol. s r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ - Americký futbal - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 2 605.30 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 11.12.2020 14.12.2020 Bayer Team Sports Ltd - o. z. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ: Beňadovo - hasičský krúžok - materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 3 293.80 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 10.12.2020 16.12.2020 15.12.2020 PYROKOMPLEX, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup prenosnej futbalovej brány so sieťou pre potreby záujmového útvaru SCVČ 1 008.00 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 04.12.2020 08.12.2020 07.12.2020 SPORTECH, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup kompletných basketbalových konštrukcií pre potreby záujmových útvarov SCVČ 2 478.00 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 03.12.2020 21.12.2020 07.12.2020 MARO, s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Vybavenie záujmového útvaru SCVČ - Divinka - futbal - športovými odevmi na tréningovú činnosť 1 748.00 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 02.12.2020 15.12.2020 04.12.2020 Blissform s. r. o. SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01 Žilina
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/35
  • Kontakty

   • Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina
   • zirafa@zirafa.sk
   • vedenie@zirafa.sk
   • +421 903243990
   • Pivovarská 3, 010 01 Žilina
   • 42059992
   • 2022484134