a my nimi podporíme šport v Žiline. Ďakujeme!

 Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do SÚKROMNÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU, ktorého zriaďovateľom je nezisková organizácia JUVENTAS Žilina, n.o.:

IČO: 37983121
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: JUVENTAS Žilina, n.o.
Ulica: Pivovarská
Číslo: 3
PSČ: 01001
Obec: Žilina

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%

Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

 

 POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech SÚKROMNÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

Doplňujúce info:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Do kolónky ROK sa píše 2017

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.