Kontaktná adresa

Fakturačná adresa

  • Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, Bytča

    Lombardiniho 26, 014 01 Bytča

  • IČO: 42059992

  • DIČ:  2022484134

  • IČ pre DPH:  nie sme platcovia DPH

IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954

Korešpondenčná adresa

Riaditeľka: 

PaedDr. Ľudmila Chodelková
tel: 0903 243 990
vedenie@zirafa.sk
Facebookový profil

Kancelária Žilina zirafa@zirafa.sk

Mgr. Janka Mariašová
tel: 0903 592 792

Ing. Drahomíra Štaffenová
tel: 0904 817 542 

futsal@zirafa.sk

Šport, mestké ligy – florbal, futsal, hokejbal:

Karol Čepec
tel: 0910 909 268
cepec@zirafa.sk
Facebookový profil

Krúžky Hájik

Mgr. Janka Mariašová
tel: 0903 592 792
Adresa: Kempelenova 5, Hájik (pri kostole)

Hip-Hop Centrum Žirafa

Adresa – Oravská 11, 01001 Žilina

Ekonomické oddelenie:

Ing. Elena Šuteková

Ing. Zuzana Aková

Bc. Róbert Chodelka

uctovnictvo@zirafa.sk

Kancelária Bytča: bytca@zirafa.sk

Mgr. Ján Ciesarík

Ing. Anna Hrankayová: 0904 738 630