Kontakt 2017-11-10T14:28:06+00:00

Kontaktná adresa

Fakturačná adresa

  • Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, Bytča

    Lombardiniho 26, 014 01 Bytča

  • IČO: 42059992

  • DIČ:  2022484134

  • IČ pre DPH:  nie sme platcovia DPH

IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954

Riaditeľka:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
tel: 0903 243 990
vedenie@zirafa.sk
Facebookový profil

Mgr. Janka Mariášová
tel: 0903 592 792

Mgr. Mariana Múdra
tel: 0903 385 393

Ing. Drahomíra Štaffenová
tel: 0904 817 542

Šport, mestké ligy – florbal, futsal, hokejbal:

Karol Čepec
tel: 0910 909 268
cepec@zirafa.sk
Facebookový profil

Krúžky Hájik

Mgr. Janka Mariášová
tel: 0903 592 792
Adresa: Mateja Bela 14, Žilina – Hájik

Hip-Hop Centrum Žirafa

Adresa – Oravská 11, 01001 Žilina

Kancelária Bytča
tel: 0904 738 630

Ekonomické oddelenie:

Ing. Elena Šuteková
Ing. Simona Múdra: 0907 173 434
uctovnictvo@zirafa.sk

Mzdové oddelenie:
Ing. Zuzana Aková:0911 663 466

Bytča:
Bc. Ján Ciesarík: 0904 738 630