Súkromné centrum voľného času Žirafa

Naše centrum voľného času sa už od roku 2003 stará o rozvoj voľnočasových aktivít u detí, mládeže, rodičov aj dospelých ľudí. V roku 2013 sme sa stali súkromnou organizáciou. Snažíme sa aby obyvatelia Žiliny a okolia mali dostatok možností a príležitostí tráviť svoj voľný čas zmysluplne a zábavne. Neustále rozširujeme a obohacujeme ponuku voľnočasových aktivít a skvalitňujeme naše služby pre vašu spokojnosť.

Riaditeľka
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Šport, mestské ligy
Karol Čepec
Šport, mestské ligy
Ján Ciesarik
Šport, mestské ligy
Ing. Drahomíra Štaffenová
Záujmová činnosť
Mgr. Janka Mariašová
Záujmová činnosť
Mgr. Mariana Múdra
Ekonomické oddelenie
Ing. Zuzana Aková
Ekonomické oddelenie
Ing. Kristína Hradská