Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania prerušuje záujmová činnosť SCVČ.

https://www.minedu.sk/data/att/17548.pdf