Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa s účinnosťou od 29.11.2021 do odvolania mimoriadne prerušuje činnosť SCVČ.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/