DARUJTE NÁM VAŠE 2 % – 3 % Z DANE

JUVENTAS Žilina, n. o. ako zriaďovateľ Súkromného centra voľného času Žirafa

si Vás dovoľuje požiadať o príspevok z Vašich 2 % – 3 % daní, aby sme mohli

podporiť  športovú a záujmovú činnosť v Žiline

 za čo srdečne ďakujeme!

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2-3% daní

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2023.
  2. Do Vyhlásenia doplňte svoje osobné údaje, sumu dane v zmysle potvrdenia o zaplatení dane a následne sumu vo výške 2% resp. 3% (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť).
  3. Takto vyplnené a podpísané tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie + Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak je)  doručte do 20.04.2024 do SCVČ Žirafa a my ich za Vás odovzdáme na daňový úrad, prípadne Vy  ich môžete odovzdať, odoslať na Daňový úrad, najneskôr do 30. 04. 2024  – adresu si nájdete TU. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na Daňový úrad sami, poprosíme Vás o zaslanie kópie Vášho vyhlásenia na našu e-mailovú adresu uctovnictvo@zirafa.sk, aby sme vedeli jednoduchšie identifikovať našich podporovateľov.

PS: Ak sa nechcete trápiť administratívnymi úkonmi, pošlite nám  Vaše  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2023 s podpísaným Vyhlásením do 20. 04. 2024 do SCVČ Žirafa, a my to za Vás zariadime.