DARUJTE NÁM VAŠE 2 % – 3 % Z DANE

JUVENTAS Žilina, n. o. ako zriaďovateľ Súkromného centra voľného času Žirafa

v spolupráci s občianskym združením MŠK Žilina FUTSAL

si Vás dovoľuje požiadať o príspevok z Vašich 2 % – 3 % daní, aby sme mohli

podporiť  športovú a záujmovú činnosť v Žiline

 za čo srdečne ďakujeme!

 

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2-3% daní

Vyhlásenie  
Potvrdenie o zaplatení dane

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2022.
  2. Do Vyhlásenia doplňte svoje osobné údaje, sumu dane v zmysle potvrdenia o zaplatení dane a následne sumu vo výške 2% resp. 3% (ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť). 
  3. Takto vyplnené a podpísané tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie + Potvrdenie o výkone dobrovolníckej činnosti, ak je)  doručte do 20.04.2023 do SCVČ Žirafa a my ich za Vás odovzdáme na daňový úrad, prípadne Vy  ich môžete odovzdať, odoslať na Daňový úrad, najneskôr do 30. 04. 2023  – adresu si nájdete TU. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na Daňový úrad sami, poprosíme Vás o zaslanie kópie Vášho vyhlásenia na našu e-mailovú adresu uctovnictvo@zirafa.sk, aby sme vedeli jednoduchšie identifikovať našich podporovateľov. 

 

PS: Ak sa nechcete trápiť administratívnymi úkonmi, pošlite nám  Vaše  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2022 s podpísaným Vyhlásením do 20. 04. 2023 do SCVČ Žirafa, a my to za Vás zariadime.