Pri príležitosti MDD sme sa s radosťou zapojili do projektu Pohľadnica spája deti, prostredníctvom ktorého si deti zo škôl/školských zariadení vymieňajú navzájom pohľadnice k sviatku. Naším partnerom boli deti zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Deťom veľmi pekne ďakujeme za krásne pohľadnice s osobným prianím. Pripájame fotky z našej práce s najmenšími miniškôlkárikmi❤️.