ERASMUS+ 

KA152-YOU – Mobilita mladých ľudí

Koncom septembra 2023 sa uskutočnila v krásnej lokalite Oščadnica naša prvá Erasmus+ medzinárodná výmena v rámci aktivity KA152-YOU s názvom Multi-nezábudka – medzinárodný pohľad na duševné zdravie mladých ľudí“.

Našimi partnerskými krajinami boli Taliansko, Ukrajina, Litva a Slovensko – 4 krajiny a dokopy 24 mladých ľudí sa neformálne vzdelávalo na tému mentálneho zdravia a jeho prevencie. Ako názov napovedá, projekt bol zameraný na prevenciu psychického zdravia a osvetu spôsobov, ako si pomôcť pri strese, úzkostiach či depresiách. 

Mali sme od tohto projektu veľké očakávania, ktoré sa aj naplnili. Hlavne sme sa chceli spojiť s mladými ľuďmi a vytvoriť pre nich veľmi pohodlný, bezpečný a kreatívny priestor, kde sa neformálne vzdelajú a naplnia tak svoje potreby bezpečného vyjadrovania sa, oddychu, a okrem načerpania nových vedomostí a spoznania nových ľudí určite aj zábavy. Projektom sme kládli dôraz na emocionálny, vzdelávací a osobnostný rozvoj mladých ľudí vo vzdelávaní v kombinácii s neformálnym vzdelávaním. Riešili sme rozpoznanie stresovej situácie a reálne sme naučili mladých tipy na jej zvládnutie – ako na úzkosť, čo s depresiou, …

Projektom sme cielili primárne na osvetu a podporu dôležitosti duševného zdravia všetkých účastníkov, na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví mladých ľudí na Slovensku a vo všetkých partnerských krajinách.

Názov projektu: Multi-nezábudka – medzinárodný pohľad na duševné zdravie mladých ľudí“

Kód projektu: 2022-3-SK02-KA152-YOU-000094415
Trvanie projektu: 24.9. 2023 – 29.9.2023

Koordinátor projektu: Mgr. Mariana Múdra

Kľúčová oblasť, ktorej sa projekt venoval:

  • Fyzické a duševné zdravie, pohoda