Atletický klub

Venujeme sa deťom a mládeži z nášho mesta a okolia.
Pod dohľadom osobných trénerov ich športovo, ale aj osobnostne rozvíjajú.
Trénerky detskej atletiky rozvíjajú všestrannú pohybovú  prípravu detí od 6. rokov.
Bežci a bežkyne atletického klubu obsadzujú medailové umiestnenia na majstrovstvách
Slovenska v žiackych, dorasteneckých, juniorských kategóriách i medzi dospelými.
Taktiež máme v klube slovenských rekordérov a účastníkov, ktorí so svojimi výkonmi reprezentujú
Slovensko na európskych, či svetových šampionátoch.