MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ KLUB VICTORIA ŽILINA

Bol založený v roku 2006.

Jeho cieľom je od začiatku až po súčasnosť vybudovanie kompaktnej pyramídy detských a mládežníckych družstiev.

Kategórie:

  • prípravky,
  • mladší mini A,
  • mladší mini B,
  • starší mini,
  • mladší žiaci,
  • žiaci,
  • starší žiaci,
  • kadeti A,
  • kadeti B,
  • juniori