Thai Box – Bytča 

Thajský box je krúžok určený pre deti od 5 rokov ale aj mladších a tiež pre dorastencov. Realizujeme zmiešané tréningy, kde sa venujeme pohybovým aktivitám pre deti a mládež. Medzi nami sú aj mladí zápasníci, ktorí už trénujú dlhšie obdobie a dosahujú výborné výsledky na domácich ale aj zahraničných súťažiach. Tréningová jednotka trvá 60 minút.

  • Dynamické tréningy
  • Zlepšenie fyzických a psychických schopností
  • Formovanie postavy