Krúžok - Bánová

Futbalové krúžky Bánová zabezpečujú zázemie pre športovcov v rôznych kategóriach: prípravka, žiaci, dorast, muži. „Snažíme sa hravou formou priviesť deti ku kolektívnemu športu a rozvíjať osobný potenciál pod vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov.“

Ved.krúžku: Mráz Peter
Rozvrh činnosti

Krúžok - Belá

Futbalové krúžky Belá sú určené pre deti s chuťou športovať. Na základe športovej metodiky sa decká zdokonaľujú vo futbale, rozvíjajú svoje kondičné a koordinačné schopnosti. Krúžky sú organizované hravou formou pod vedením inštruktorov futbalu.

Ved.krúžku: Holúbek Ján
Rozvrh činnosti

Krúžok - Beňadovo

Na futbalovom krúžku Beňadovo sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Graňák Patrik
Rozvrh činnosti

Krúžok - Bytčica

Futbalové krúžky v Bytčici zabezpečujú športové zázemie pre kategórie: mužstvo dospelých, mládežnícke družstvá, prípravka. Hravou formou rozvíjame osobný potenciál, kondičné a koordinačné schopnosti hráčov pod vedením skúsených trénerov.

Ved.krúžku:Polaček Vlastimír
Rozvrh činnosti

Krúžok - Divinka

Na futbalovom krúžku Divinka sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením naších skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Dlhopolček Tomáš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Dlhé Pole

Na futbalovom krúžku Dlhé Pole sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Feranec Karol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Dolný Hričov

Futbalové krúžky v Dolnom Hričove sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku a zakončenie. Kategórie: staršia a mladšia prípravka, dorast, muži.

Ved.krúžku: Masný Ján
Rozvrh činnosti

Krúžok - Hliník n/Váhom

Futbalové krúžky Hliník n/Váhom zabezpečujú športové zázemie pre rôzne kategórie: prípravka, žiaci, dorast, muži. Snažíme sa hravou formou rozvíjať osobný potenciál hráčov, kondičné a koordinačné schopnosti pod vedením skúsených, kvalifikovaných trénerov.

Ved.krúžku:  Pršek Daniel
Rozvrh činnosti

Krúžok - Horný Hričov

Na futbalových krúžkoch Horný Hričov rozvíjame u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Vydra Marián
Rozvrh činnosti

Krúžok - Kamenná Poruba

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku:  Kasman Filip
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM MŠK

Futbalové záujmové krúžky KNM MŠK sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku, pod vedením skúsených trénerov. Kategórie: dorast, muži.

Ved.krúžku: Chládek Róbert
Rozvrh činnosti

Krúžok - Lietavská Lúčka

Na krúžku Lietavská Lúčka-futbal sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Černobrad S.
Rozvrh činnosti

Krúžok - Lodno

Na futbalovom krúžku Lodno sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Zeman Rastislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Maršová-Rašov

Futbalové záujmové krúžky Maršová-Rašov sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku a zakončenie. Kategórie: prípravka, dorast, muži.

Ved.krúžku: Papaj Pavol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Mojš

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Sarközi Marek
Rozvrh činnosti

Krúžok - MŠK Žilina

V rámci našich futbalových krúžkov sa zameriavame na rozvoj pohybových, koordinačných a technických zručností. Cieľ napĺňame prostredníctvom rôznych pohybových hier, obratnostných, technických a ďalších cvičení, pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.

Ved.krúžku: Bačík Jaroslav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Nededza

Futbalový krúžok Nededza je zameraný na rozvoj futbalových zručností prostredníctvom kondičných a herných činností. Herný tréning je zameraný na prácu s loptou, koordináciu, streľbu, vedenie lopty, kombinácia na bránu, všetko za účasti skúseného trénera.

Ved.krúžku: Januš Jakub
Rozvrh činnosti

Krúžok - Nesluša

Futbalový krúžok Nesluša je zameraný na rozvoj futbalových zručností prostredníctvom kondičných a herných činností. Herný tréning je zameraný na prácu s loptou, koordináciu, streľbu, vedenie lopty, kombinácia na bránu, s účasťou na amatérskych súťažiach.

Ved.krúžku: Šlapka Ladislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Predmier

Futbalové záujmové krúžky Predmier sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku, pod vedením skúsených trénerov. Kategórie: dorast, muži.

Ved.krúžku: Hvizdák Maroš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Rosina

Futbalové krúžky Rosina – snažíme sa rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Činnosť prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Jaroš Michal
Rozvrh činnosti

Krúžok - Súľov-Hradná

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Kocian Lukáš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Terchová

Na krúžku Terchová – futbal sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Miho Štefan
Rozvrh činnosti

Krúžok - Trnové

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Podhorec Igor
Rozvrh činnosti

Krúžok - Turzovka

Futbalové krúžky-Turzovka sú zamerané na rozvoj futbalových zručností prostredníctvom kondičných a herných činností. Herný tréning je zameraný na prácu s loptou, koordináciu, streľbu, vedenie lopty, kombinácia na bránu, všetko za účasti skúseného trénera.

Ved.krúžku: Šmahajčík Roland
Rozvrh činnosti

Krúžok - Veľké Rovné

Futbalové krúžky Veľké Rovné – snažíme sa rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Činnosť prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Korček Ladislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Višňové

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Šupej Ľubomír
Rozvrh činnosti