Krúžok - Bánová

Futbalové krúžky Bánová zabezpečujú zázemie pre športovcov v rôznych kategóriach: prípravka, žiaci, dorast, muži. „Snažíme sa hravou formou priviesť deti ku kolektívnemu športu a rozvíjať osobný potenciál pod vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov.“

Ved.krúžku: Mráz Peter
Rozvrh činnosti

Krúžok - Bytčica

Futbalové krúžky v Bytčici zabezpečujú športové zázemie pre kategórie: mužstvo dospelých, mládežnícke družstvá, prípravka. Hravou formou rozvíjame osobný potenciál, kondičné a koordinačné schopnosti hráčov pod vedením skúsených trénerov.

Ved.krúžku:Polaček Vlastimír
Rozvrh činnosti

Krúžok - Divinka

Na futbalovom krúžku Divinka sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením naších skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Dlhopolček Tomáš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Dlhé Pole

Na futbalovom krúžku Dlhé Pole sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Feranec Karol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Dolný Hričov

Futbalové krúžky v Dolnom Hričove sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku a zakončenie. Kategórie: staršia a mladšia prípravka, dorast, muži.

Ved.krúžku: Masný Ján
Rozvrh činnosti

Krúžok - Hliník n/Váhom

Futbalové krúžky Hliník n/Váhom zabezpečujú športové zázemie pre rôzne kategórie: prípravka, žiaci, dorast, muži. Snažíme sa hravou formou rozvíjať osobný potenciál hráčov, kondičné a koordinačné schopnosti pod vedením skúsených, kvalifikovaných trénerov.

Ved.krúžku:  Pršek Daniel
Rozvrh činnosti

Krúžok - Horný Hričov

Na futbalových krúžkoch Horný Hričov rozvíjame u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Vydra Marián
Rozvrh činnosti

Krúžok - Kamenná Poruba

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku:  Kasman Filip
Rozvrh činnosti

Krúžok - Lietavská Lúčka

Na krúžku Lietavská Lúčka-futbal sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Černobrad S.
Rozvrh činnosti

Krúžok - Lodno

Na futbalovom krúžku Lodno sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Zeman Rastislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Maršová-Rašov

Futbalové záujmové krúžky Maršová-Rašov sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku a zakončenie. Kategórie: prípravka, dorast, muži.

Ved.krúžku: Papaj Pavol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Mojš

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Sarközi Marek
Rozvrh činnosti

Krúžok - MŠK Žilina

V rámci našich futbalových krúžkov sa zameriavame na rozvoj pohybových, koordinačných a technických zručností. Cieľ napĺňame prostredníctvom rôznych pohybových hier, obratnostných, technických a ďalších cvičení, pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.

Ved.krúžku: Bačík Jaroslav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Nesluša

Futbalový krúžok Nesluša je zameraný na rozvoj futbalových zručností prostredníctvom kondičných a herných činností. Herný tréning je zameraný na prácu s loptou, koordináciu, streľbu, vedenie lopty, kombinácia na bránu, s účasťou na amatérskych súťažiach.

Ved.krúžku: Šlapka Ladislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Predmier

Futbalové záujmové krúžky Predmier sú zamerané na futbalové zručnosti, na hernú činnosť jednotlivcov, herné situácie či herné systémy. Zdokonaľujeme silu, výbušnosť, vytrvalosť, hernú techniku, pod vedením skúsených trénerov. Kategórie: dorast, muži.

Ved.krúžku: Hvizdák Maroš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Rosina

Futbalové krúžky Rosina – snažíme sa rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Činnosť prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Jaroš Michal
Rozvrh činnosti

Krúžok - Juventus

Futbal nie je len „kopanie do lopty“. Snažíme sa o to, aby sa deťom dostalo čo naviac futbalových zručností. Hl. cieľom je, aby sa trénovanie a hra stali pre deti zábavou a naučili ich férovosti a rešpektu k všetkému aj vďaka skúseným trénerom.

Ved.krúžku: Kocian Lukáš
Rozvrh činnosti

Krúžok - Terchová

Na krúžku Terchová – futbal sa snažíme rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Tréning prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku: Miho Štefan
Rozvrh činnosti

Krúžok - Trnové

V rámci futbalového krúžku dbáme na uspokojenie záujmov a potrieb našich členov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a telesné zručnosti, upevňovať fyzické a duševné zdravie a tým prispievať k formovaniu osobnosti a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ved.krúžku: Podhorec Igor
Rozvrh činnosti

Krúžok - Veľké Rovné

Futbalové krúžky Veľké Rovné – snažíme sa rozvíjať u hráčov agilitu, rýchlosť, vytrvalosť. Futbal nás taktiež učí dôležitosti tímovej práce a zohráva dôležitú úlohu aj vo fyzickom a sociálnom vývoji. Činnosť prebieha pod vedením našich skúsených trénerov.

Ved.krúžku:  Korček Ladislav
Rozvrh činnosti