Futsal

Naša činnosť spočíva v zdokonaľovaní a nácviku futsalových zručností, ale rovnako aj základných športových aktivít, ktoré sú potrebné pre samotný športový rast hráča – ako je obratnosť, dynamika, rýchlosť, vytrvalosť. Dôležitou súčasťou športového, ale aj ľudského výkonu je psychická pripravenosť, ktorej sa tak isto venujeme. Neskôr v seniorských kategóriách je tréning zameraný na nácvik rôznych typov cvičení ako sú herný systém, štandardné situácie, ale aj špeciálne cvičenia v hre pri presilovke, alebo oslabení. Časť tréningového procesu je zameraná aj na fyzickú kondíciu a silu, prevažne hravou formou a súťažami.
MŠK Žilina Futsal zastrešuje vekové kategórie Juniorov a Seniorov.

  • Juniori – mládež základných a stredných škôl je rozdelený do dvoch mládežníckych skupín. Jednu skupinu tvoria deti s ročníkom narodenia 2001 až
    2003, doplnený aj mládežou ročníka 2004. Druhú skupinu tvorí mládež ročníka narodenia 2004 a mladší. Intenzita tréningov je nadstavená
    3-krát do týždňa. Momentálne juniori trénujú v ŠH Javorku.
  • Seniori – Túto kategóriu tvoria prevažne hráči ročníka narodenia 2000 a starší, ale rovnako sa zúčastňujú tréningového procesu aj tí najtalentovanejší z mladších ročníkov. Intenzita tréningov je rovnaká ako pri junioroch. 3-krát týždenne v ŠH na Rosinkách