Házaná KNM

Hádzanársky oddiel Kysucké Nové Mesto má dlhoročnú tradíciu. Práve preto sú u nás otvorené aj krúžky pre deti všetkých vekových kategórií.

  • Škôlkárska minihádzaná – pre deti vo veku 5 a 6 rokov, venujeme sa základom atletiky, gymnastiky, rôznym koordinačným cvičeniam a samozrejme základom minihádzanej.
  • Minihádzaná – určená pre deti 7 – 11 rokov, pokračovanie v zdokonaľovaní toho čo sa naučili v škôlkárskej minihádzanej a začínajú hrať svoju súťaž.

Nasleduje plynulý prechod do mladších a starších žiakov 11 – 14 rokov a tieto deti sú už zamerané na hru a herné činnosti potrebné na hádzanú. Posledný prechod je zo žiakov do dorastu 14 – 19 rokov, kde nám chlapci pravidelne hrávajú v celoslovenskej súťaži dorastu. Pracujeme pod dohľadom trénerov, kde každý má požadovanú licenciu a pravidelne sa vzdelávajú. Tréningy bývajú v športovej hale v Kysuckom Novom Meste 3x do týždňa.