Házaná KNM

Hádzanársky oddiel Kysucké Nové Mesto má dlhoročnú tradíciu. Práve preto sú u nás otvorené aj krúžky pre deti všetkých vekových kategórii.

  • Škôlkárska minihádzana – pre deti vo veku 5 a 6 rokov, venujeme sa základom atletiky, gymnastiky, rôzne koordinačným cvičeniam a samozrejme základom minihádzanej.
  • Minihádzana – určená pre deti 7 – 11 rokov, pokračovanie v zdokonaľovaní toho čo sa naučili v škôlkárskej minihádzanej a začínajú hrať svojú súťaž.

Nasleduje plynulý prechod do mladších a starších žiakov 11 – 14 rokov a tieto deti sú už zamerané na hru a herné činnosti potrebné na hádzanu. Posledný prechod je zo žiakov do dorastu 14 – 19 rokov, kde nám chlapci pravidelne hrajú v celoslovenskej súťaži dorastu. Pracujeme pod dohľadom trénerov, kde každý ma požadovanú licenciu a pravidelne sa vzdelávajú. Tréningy bývajú v športovej hale v Kysuckom Novom Meste 3x do týždňa.