Historická lukostreľba

Lukostreľba je jednou z najstarších ľudských činností a zároveň je to najstaršia strelecká aktivita a strelecký šport. Všetky moderné strelecké disciplíny viac menej vychádzajú z poznania lukostreľby, veľa súčastí techník modernej streľby pochádza z poznatkov streľby z luku, ktorá bola študovaná a zdokonaľovaná niekoľko tisícročí.

Kategória: 15 rokov a starší

V období stredoveku vynikali lukostreleckými schopnosťami hlavne Turci a ostatné národy Východu. Na neúspechu križiackych výprav sa v nemalej miere podieľala aj streľba z luku. Vynikajúcimi výrobcami lukov boli Sasi. Ich luky mali nie veľmi pekný vzhľad, ale boli veľmi silné a na kratšiu vzdialenosť aj veľmi presné a priebojné. 

Viac ako iné národy, používali luky obyvatelia Anglicka, kde bola vydaná aj prvá známa učebnica lukostreľby, ktorá vyšla počas vlády Henricha VIII. V tomto období bolo povinnosťou každého občana cvičiť sa v streľbe z luku.

Práve týmto smerom by sme radi uberali smer našej historickej streľby, no na tréningoch používame širokú paletu: reflexné luky, priame luky tzv. longbow, tradičné luky, olympijské luky. Z luku sa strieľa na penové, alebo slamené terčovnice s umiestnenými terčmi, používame záchytnú sieť z kevlarového materiálu ako ochranu pred prestrelením.