Hokej

Na záujmovom krúžku ľadový hokej, ktorý sa vykonáva na mestskom zimnom štadióne v Žiline pod záštitou kvalifikovaných trénerov – vychovávateľov sa zúčastňuje v kategóriách od prvého ročníka základnej školy až po maturantov 250 deti.

Na začiatok stačia Vášmu dieťaťu len korčule, prilba (lyžiarska), rukavice.
V spolupráci s MsHKM Žilina sa deti koncepčne venujú zdokonaľovaniu svojich schopností a zručností na základe vekových kategórií na ľade i mimo neho nasledovne:

Kategória predprípravka (0.-2. ročník)

 • všestranné zdokonaľovanie pohybových aktivít
 • hravými a neformálnymi formami vzdelávania naučiť deti základnej korčuliarskej techniky
 • nadchnúť a získať deti na hokej

Kategória prípravka (3. – 4. ročník)

 • na základe senzitívnych období dieťaťa všestranne rozvíjať pohybové schopnosti
 • dosiahnuť radosť a zábavu z hokeja, pohybu
 • osvojiť si čo najviac zručností na ľade i mimo neho

Kategória mladší žiaci (5.-6. ročník)

 • zdokonaľovanie korčuliarskych zručností s dôrazom na zmeny smeru a rýchlosť
 • získavanie zručností v práci s pukom, prihrávaní a streľby
 • rozvíjať a podporovať vášeň pre hru

Kategória starší žiaci (7.-8. ročník)

 • všestranný rozvoj pohybových schopností a zručností v dynamickom, rýchlostno–silovom prevedení
 • uvedomelosť hráčov v rôznych ofenzívnych a defenzívnych herných situáciách
 • rýchlosť prevedenia streľby, prihrávania a samotnej práce s pukom

Kategória kadeti (9. ročník)

 • podporovať kreativitu v ofenzívnych a defenzívnych herných situáciách
 • rýchlostno–silový komponent pri osvojovaní si pohybových zručností (skupinové delenie z dôvodu fyzickej rôznorodosti)
 • pri zdokonaľovaní korčuliarskych schopností a dôraze na rýchlosť a obratnosť vstupuje aj komponent dynamickej sily

Kategória dorast (16.-18. rokov)

 • vykonávanie herných činností pod tlakom (budovanie sebavedomia a kreativity)
 • využívanie premenlivých podmienok vo všetkých činnostiach
 • individuálny prístup k hráčom

Kategória juniori (18.-21.rokov)

 • zdokonaľovať a automatizovať riešenie herných situácií s vysokou kreativitou v útočnej a obrannej fáze hry
 • rozvíjať sebavedomie a schopnosť zvládať stresové situácie