INÉ ŠPORTOVÉ KRÚŽKY

 • cyklistický krúžok,
 • lyžiarsky krúžok,
 • turisticko-športové krúžky,
 • turisticko-plavecké krúžky,
 • turisticko-cestovateľské krúžky,
 • aerobik,
 • posilňovňa,
 • power joga,
 • športovo – tvorivý krúžok,
 • športový fintes,
 • thaj box,
 • DOMKAZilina – detské, zážitkové, športové záujmové krúžky,…

… u nás si určite vyberiete záujmovú činnosť práve pre vás …