Krúžok - Predmier Turisticko-plavecký

V rámci nášho krúžku organizujeme zaujímavé výlety a rôzne iné športové aktivity: cyklotúry, túry do prírody. Zimné obdobie využívame najmä na plávanie, lyžovanie, sánkovanie. Zúčastňujeme sa aj na rôznych športových turnajov.

Ved.krúžku: Kolek Ján