Orientačný beh

Naučme deti orientovať sa!

Orientačný beh je najstarším orientačným športom s najvyšším počtom pretekov ročne.

Orientácia v priestore, schopnosť pochopiť zobrazenie skutočnej situácie pomocou

 mapy je užitočnou zručnosťou pre ďalšie štúdium i praktický život.