ŠERM

Zaoberáme sa rekonštrukciou a cvičením pôvodných Európskych historických bojových umení známych pod názvom Kunst des Fechtens – umenie šermu. Naše šermiarske umenie ste mohli vidieť na mnohých podujatiach na Slovensku. Napríklad Staromestské slávnosti v Žiline, Dobíjanie hradu Beckov, Sklabinske hradné hry, Deň rodiny v meste Žilina, Hradné slávnosti Stará Ľubovňa, Rekonštrukcia bitky pri Rozhanovciach, Likavské hradné slávnosti, historické podujatia na Hrade Strečno a na viacerých historických podujatiach na území Slovenska.

Šerm je veľmi rôznorodé umenie, ktorého formy sa menili v priebehu storočí. Združenie CTdS sa zaoberá hlavne bojom s dlhým mečom. Ide o systém boja dlhým mečom vo forme bez brnenia – Blossfechten je to stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov (fechtbuchov) majstra Johannesa Lichtenauera a jeho línie študentov. Ten koncom štrnásteho storočia zveršoval jednotlivé techniky tak, aby ich nemohol pochopiť ani prekrútiť obyčajný bežný človek pre ktorého toto umenie nebolo určené.

Tréningy prebiehajú formou nácviku obrazových a veršovaných sekcií z manuskriptov, ktoré nacvičujeme za použitia dlhých mečov blížiacich sa proporciami aj váhou originálnym zbraniam. Na tento účel používame cvičnú zbraň označovanú ako Federschwert alebo Fechtschwert, ktorý je kópiou originálnych cvičných zbraní aké sa používali v minulosti.