Vodáci Žilina

Venujeme sa vodnému slalomu, zjazdu a šprintu na divokej vode.

Našim primárnym cieľom sú deti a mládež, ich rozvoj a napredovanie v tomto športe.

Pretože vodný slalom je šport, v ktorom práve slovenskí športovci úspešne reprezentujú

Slovensko na medzinárodných súťažiach, či na olympijských hrách, našou prioritou je naďalej

vychovávať a podporovať mladé talenty, ktoré môžu v budúcnosti hrdo reprezentovať Žilinu vo svete.

Primárnou cieľovou skupinou, a teda najpočetnejšou,  sú deti a mládež od 6 do 18 rokov.