Volejbalová Žirafa liga

VOLEJBAL TI ZACHUTÍ!
PRIDAJ SA K NÁM!

Miesto registrácie: kancelária SCVČ Žirafa, na ul. Pivovarská 3, Žilina

Štartovný poplatok: v dvoch výškach 25,- € pre študentov a 45,- € pre ostatných, avšak iba pri registrácii do 14.9.2023. Do tohto dátumu je prihlasovanie v „akciovej cene“, po termíne je to už iba jednotná sadzba 55,- €. Za študenta sa považuje osoba, ktorá okrem prihlášky odovzdá aj potvrdenie o návšteve školy.
V cene štartovného je zahrnutý poplatok za prenájom telocvične, odmena rozhodcu a zapisovateľa, administratíva, kompletný výsledkový servis prístupný pre všetkých a na konci súťaže vyhodnotenie a ocenenia.

Pravidlá: ako pri štandardných volejbalových pravidlách. V každom družstve musia byť minimálne dve ženy (samozrejme aktívne na ihrisku), môže byť aj viac, ale dve sú minimum. Každé družstvo bude mať súpisku. To znamená, že jeden hráč môže hrať iba v jednom družstve, bude mať registračný preukaz. Pri ženách uvažujeme o výnimke. V prípade, že by ich bol nedostatok, môžu hrať aj za viaceré družstvá, ale len v rámci základnej časti súťaže. Každé družstvo ktoré nastúpi v súťažnom ročníku musí nastúpiť v dresoch (tričkách) s číslovaním. (1 – 99).

Hracie miesto: telocvičňa na Stavbári a telocvičňa ŽU T-18.

Hrací systém: určíme na základe počtu prihlásených družstiev.

V septembri 2023 sa uskutoční stretnutie vedúcich družstiev a tam doladíme detaily, aby sme sa vám dokázali čo najviac prispôsobiť.