Volejbalová Žirafa liga

VOLEJBAL TI ZACHUTÍ!
PRIDAJ SA K NÁM!

Miesto registrácie: kancelária SCVČ Žirafa, na ul. Pivovarská 3, Žilina

Štartovný poplatok: v dvoch výškach 22,- € resp. 28,- € (pri hráčoch s dátumom narodenia pred 1.1.1995, alebo s trvalým pobytom mimo žilinského kraja), avšak iba pri registrácii do 14.9.2020. Do tohto dátumu je prihlasovanie v „akciovej“ cene, po termíne je to už iba jednotná sadzba 35,- €. Výhodnejšie je teda hráčov zaregistrovať do 14.9.2020 (stačí zaslať súpisku tímu, na vyžiadanie prepošleme v digitálnej podobe z emailu volejbal@zirafa.sk) a my vytlačíme prihlášky hráčov, po ich podpísaní ste zaregistrovaní. Nutné budú aj foto v digitálnej podobe na registračné preukazy.
V cene štartovného je zahrnutý poplatok za prenájom telocvične, odmena rozhodcu a zapisovateľa, administratíva, kompletný výsledkový servis prístupný pre všetkých a na konci súťaže vyhodnotenie a ocenenia.

Pravidlá: ako pri štandardných volejbalových pravidlách. V každom družstve musia byť minimálne dve ženy (samozrejme aktívne na ihrisku), môže byť aj viac, ale dve sú minimum. Každé družstvo bude mať súpisku. To znamená, že jeden hráč môže hrať iba v jednom družstve, bude mať registračný preukaz. Pri ženách uvažujeme o výnimke. V prípade, že by ich bol nedostatok, môžu hrať aj za viaceré družstvá, ale len v rámci základnej časti súťaže. Každé družstvo ktoré nastúpi v súťažnom ročníku musí nastúpiť v dresoch (tričkách) s číslovaním. (1 – 99).

Hracie miesto: telocvičňa na Stavbári a telocvičňa ŽU T-18.

Hrací systém: určíme na základe počtu prihlásených družstiev.

V septembri 2019 sa uskutoční stretnutie vedúcich družstiev a tam doladíme detaily, aby sme sa vám dokázali čo najviac prispôsobiť.