Krásne vianočné sviatky, 

dni plné pokoja, lásky

a splnených prianí v novom roku praje

kolektív SCVČ Žirafa