Bytča spevácky

Spevácky krúžok v Bytči vedie zanietená speváčka a kvalifikovaná pedagogička Mgr. Anna Holíncová DiS.art spolu so svojou sestrou Miriam Šipulovou.
Náplňou krúžku je nácvik, spev a prezentácia kresťanských (gospelových) piesní.

Krúžok je určený pre vekovú kategóriu od 3.triedy ZŠ – 8 rokov, pravidelné skúšky prebiehajú každý štvrtok a nedeľu.