Farbička

Výtvarný krúžok sa sústreďuje na deti so záujmom o výtvarné umenie. Uvádza dieťa do sveta pomocou poznávania farieb a fantázie cez všetky jeho vnemy.

Deti rozvíjajú svoje zručnosti pomocou rôznych výtvarných a grafických techník. Cieľom krúžku je podpora jedinečnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o seba vyjadrenie.

Výtvarný prejav je jedným z dôležitých prejavov dieťaťa. Je špecifický spôsobom komunikácie dieťaťa s okolím, s rovesníkmi aj s dospelými.

vek: 5-10 rokov

členský poplatok: 20 €/mesiac (1 hod /týždeň)

miesto:

  • Pivovarská 3, Žilina 010 01, priestory SCVČ Žirafa

kedy?

  • streda
  • 16:30 – 17:30hod