Tanečný krúžok HIP – HOP

V školskom roku 2020/2021 ponúkame 2 vekové kategórie:

  • 6 – 11 rokov  Pivovarská 3 – štvrtok v čase od 16:00 do 18:00 hod
  • 6 – 11 rokov (Oravská 11) –  utorok v čase od 16:00 do 18:00 hod
  • 12+ ( Oravská 11) – piatok v čase od 16:00 – 18:00 hod
  • členský poplatok: 12,5€/mesiac/2 hod týždenne

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii na Pivovarskej 3, Žilina do 14.9.2020!

Poplatok za krúžok je možné uhradiť v dvoch splátkach:

  • 1 splátka  do 30.10.2020
  • 2 splátka do 31.1.2021

Lektor:

  1. Naďa Papánová
  2. Rebeka Rebrošová

Všetky tanečné krúžky prebiehajú bez prítomnosti rodičov!

Nenechávajte si prihlásenie na poslednú chvíľu, počet miest je obmedzený !!!

Akékoľvek informácie Vám poskytneme na čísle 0903 592 792  alebo u nás v kancelácii na Pivovarskej 3.

Tešíme sa na Vás 🙂