Hrabové – Spevácky

Náplňou speváckeho krúžku je hlavne sprevádzanie nedeľnej liturgie naším spevom. Krúžok je určený pre mládež od 9 až do 25 rokov. Zameriavame sa na nácvik gospelových piesní. V aktuálnej zostave spievame už niekoľko rokov, no nebránime sa ani prijímaniu nových tvárí. Radi vás privítame.

Podmienkou je, aby ste mali hudobný sluch a tímového ducha. Stretávame sa pravidelne každú nedeľu. Často spolu trávime aj voľné čas a utužujeme kolektív.