Krúžok - KNM automatizácia vo výrobe

v príprave…

Krúžok - KNM automodelársky

Automodelársky krúžok prebieha v priestoroch SOŠ v KNM. Na stretnutiach sa venujeme stavbe, nastaveniu a údržbe RC modelov áut a dronov. Súčasťou krúžku je aj pretekársky tím, ktorý sa venuje pretekom vodíkových RC modelov.

Ved.krúžku: Belák Bohumil
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM elektrotechnický

v príprave…

Krúžok - KNM komunikačné a prezentačné zručnosti

Naučíme sa stanoviť si svoje prezentačné ciele, zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie, cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom. Budeme vedieť zvládať podnety, otázky a trému pri prezentácii a mnohé iné.

Ved.krúžku: Poláčková Janka
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM kováčsky

Kováčsky krúžok si môžete vyskúšať v priestoroch SOŠ strojníckej v KNM. Pod vedením majstrov sa oboznámite s kováčskym remeslom, jeho základnými výrobnými postupmi, históriou a určite si vyrobíte veľa zaujímavých maličkostí.

Ved.krúžku: Hodas Jozef
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM 3D tlač

v príprave…

Krúžok - KNM mladý elektrotechnik

Krúžok Mladý elektrotechnik prebieha v priestoroch SOŠ v KNM. Témou krúžku je elektrotechnická spôsobilosť, upevňovanie teoretických vedomostí, praktických zručností v oblasti „elektro“ prostredníctvom učebných pomôcok a programov.

Ved.krúžku: Čuraj Peter
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM anglický jazyk

Žiaci sa zdokonaľujú v týchto jazykových zručnostiach: čítanie a počúvanie s porozumením, praktické používanie jazyka t.j. pramatika v každodennom živote, písanie slohových prác, konverzácia-príprava na maturit. skúšku.

Ved.krúžku: Backová Ingrid
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM kultúrno-spoločenské pravidlá

Krúžok prebieha v priestoroch SOŠ v KNM. Venujeme sa základným kultúrno-spoločenských pravidlám. Snažíme sa zdôrazniť význam EQ. Navodením rôznych scén diskutujeme o tom čo je správne a čo nie.

Ved.krúžku: Lisková Katarína
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM nemecký jazyk

Žiaci sa zdokonaľujú v týchto jazykových zručnostiach: čítanie a počúvanie s porozumením, praktické používanie jazyka t.j. pramatika v každodennom živote, písanie slohových prác, konverzácia-príprava na maturit. skúšku.

Ved.krúžku: Kormanová Edita
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM propagačný krúžok

V rámci propagačného krúžku sa venujeme marketingovej komunikácii, tvorbe reklamy – logo, slogan a pod. Zoznámime sa s programom „Publischer“ a naučíme sa tvoriť inzeráty, logá, vizitky, plagáty, pozvánky a iný propagačný materiál.

Ved.krúžku: Nekorancová Dana
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM strelecký

v príprave…

Krúžok - KNM strojársky

v príprave…

Krúžok - KNM šachový

Šachový krúžok prebieha pravidelne v SOŠ strojníckej v KNM. Cieľom krúžku je rozvíjanie intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti. Šach je skvelým prostriedkom na rozvíjanie týchto vlastností.

Ved.krúžku: Muška Ján
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM športové hry

Krúžok prebieha v priestoroch SOŠ v KNM. Podporuje pohyb žiakov a ich fyzickú zdatnosť. Prostredníctvom hier sa učíme vzájomnej úcte, rozvíjame svoje schopnosti, zručnosti, nacvičujeme riešenie súťažných situácií.

Ved.krúžku: Mitka Štefan
Rozvrh činnosti

Krúžok - KNM turistický

Náplňou krúžku je pešia turistika a cykloturistika, spoznávanie severného Slovenska po turistických trasách. Cieľom je zvyšovanie fyzickej zdatnosti, upevňovanie zdravia, vedieť sa orientovať v teréne, čítanie mapy.

Ved.krúžku: Vojsovič Marko
Rozvrh činnosti