LA GUITAROMANIA

Cieľom La guitaromanie nie je len naučiť našich členov hrať na gitare. Chceme v nich hlavne vzbudiť záujem a lásku k hudbe. Oboznámiť ich s rôznorodosťou gitarových štýlov, ku ktorým sa bežným spôsobom vyučovania na základnej umeleckej škole nemajú ako dostať. Gitarová pedagogika prekonala v poslednom období obrovské kvalitatívne zmeny. Bolo vypracovaných množstvo gitarových škôl, metodických a koncepčných materiálov a rôznych publikácií, ktoré zásadným spôsobom menia prístup k vytváraniu technických a výrazových prostriedkov potrebných k hre na gitare. Individuálnym prístupom sa z tohto množstva materiálov, informácií a podujatí snažíme každému žiakovi poskytnúť priestor na svoju vlastnú hudobnú realizáciu. Štýlovo sa venujeme hre na klasickej gitare, fingerstylu, gitarovému sprievodu k piesňam a rockovej hudbe. Z každého žiaka nemusí byť gitarový virtuóz no každý môže objaviť čaro gitary, ktoré ho bude sprevádzať po celý život.