Predmier – spevácky

Náplňou Speváckeho krúžku je hlavne sprevádzanie nedeľnej liturgie, rôznych pobožností a príležitostných akcií vo farnosti naším spevom. Stretávame sa pravidelne v priestoroch farskej budovy. Veková kategória členov: 15+ (stredoškoláci a vysokoškoláci).

Veľmi radi spolu trávime čas aj mimo nácvikov spevu a utužujeme tak náš kolektív. Organizujeme rôzne spoločné výlety. Nebránime sa ani prijatiu nových členov, srdečne vás privítame.