Sparkles

Rád sa hýbeš ? Baví ťa tanec ? Nechceš stále len sedieť doma ?Tak potom hľadáme práve teba !

Krúžok Sparkles prináša veľa zábavy a pohybu. Spája rôzne tanečné štýly v kategórií Open Dance pod vedením dlhoročnej tanečnice. Open Dance je kategória tanca v ktorej sa spájajú prvky všetkých tanečných štýlov. Tak sa pridaj k nám, vytvor si návyk na pohyb, nauč sa základy gymnastiky a akrobatiky, vypestuj si hudobný sluch a nájdi si nových priateľov. 

Krúžok je vhodný pre deti od dovŕšených 3 do 15 rokov.

Nikdy nie je neskoro začať.

Tešíme sa na teba !

V tomto školskom roku otvárame vekové kategórie:

    • Sparkles Deti – 3-6 rokov, pondelok 16:30 – 18:30
    • Sparkles Kadet – 7-10 rokov, piatok 16:30 – 18:30
    • Sparkles Junior – 11-15 rokov

(trénerka si vyhradzuje právo na preradenie detí do inej vekovej kategórie, než je vekovo zaradené)

SPARKLES – Open Dance

členský poplatok – 20€/mesiac (2hod/týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  • 1. splátka do 30.10. 2023
  • 2. splátka do 31.1.2024

miesto:

  • Pivovarská 3, Žilina 010 01, priestory SCVČ Žirafa

KRÚŽOK PREBIEHA BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČOV!

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii na Pivovarskej 3, Žilina do 15.9.2023!

Pre viac informácií kontaktujte vedúcu krúžku: 

Baltová Šárka 

+421 944 091 390