Tanečný krúžok – Malá Žirafka

Spestrite svojim deťom popoludnie tancom! Tanečný krúžok je určený pre deti vo veku od 3 až do 5 rokov (vrátane).

Naučia sa:

  • základné prvky tanca,
  • jednoduché tanečné figúry a choreografie, ktoré budú  prispôsobené veku dieťaťa,
  • rozvíjať zmysel vnímania rytmu, tempa a hudby.

Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 12€/mesiac (1hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  •  1. úhrada do 30.10. 2023
  •  2. úhrada do 31.1.2024

lektor: Naďa Papánová

miesto:

  • Kempelenova 5, Hájik 010 15 (priestory pri kostole), bez prítomnosti rodičov

kedy?

  • utorok, čas: 16:00 – 17:00hod (v prípade väčšieho počtu prihlásených, budú deti rozdelené do dvoch skupín)