Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 8€/mesiac (1hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  •  1. splátka do 30.10. 2019
  •  2. splátka do 31.1.2020

lektor: Šárka Baltová

miesto:

  • Kempelenova 5, Hájik 010 15 (priestory pri kostole), každý utorok 16:30 – 18:00
  • Oravská 11,  Žilina 010 01, každý štvrtok 16:30 – 17:30

Prvé stretnutie:

utorok o 15:45hod, Kempelenova 5

piatok o 15:45hod, Oravská 11