Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 80€/školský rok, 1 hodina/týždeň

lektor: Mgr. Volochová Martina

miesto: Kempelenova 5, Hájik