Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 8€/mesiac (1hod /týždeň)

Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach:

  •  1. splátka do 30.10. 2020
  •  2. splátka do 31.1.2021

lektor: Šárka Baltová

miesto:

  • Kempelenova 5, Hájik 010 15 (priestory pri kostole), bez prítomnosti rodičov

kedy?

  • utorok v čase od 16:30 do 18:00hod