Tanečný krúžok Malá Žirafka 2018-03-22T14:01:35+00:00

Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 60€/školský rok, 1 hodina/týždeň (štvrtok)

čas: 16.30 – 17.30hod

lektor: Volochová Martina

miesto: Kempelenova 5, Hájik