Zdravotnícky krúžok Beňadovo

Hlavnou úlohou nášho zdravotníckeho krúžku je naučiť mladých ľudí poskytnúť prvú pomoc v rôznych situáciách, ktoré nám prináša život. Počas krúžku používame pomôcky ako napríklad: Vak na simuláciu dusenia, figurínu kde si môžu vyskúšať resuscitáciu za pomoci AED defibrilátora, poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí či vonkajších poranení alebo krvácania. Členovia krúžku pomáhajú aj pri darovaní krvi v našej obci.