Ochrana osobných údajov Všeobecné zásady ochrany osobných údajov 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V maximálnej miere dbáme na [...]

Go to Top